Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 2006

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Ε.ΘΕ.Λ.  Α.Ε. με τη συνδικαλιστική οργάνωση ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Έτος: 
2 006
Πράξη Κατάθεσης: 
52/2006
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top