Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Γ.Ε.Ν.-ΥΕΘΑ.

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:4/15.3.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top