ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
(αφορά τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Έργων και συντήρησης Διϋλιστηρίων Νότου)

Έτος: 
2 014
Πράξη Κατάθεσης: 
229/2014
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top