Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (12.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.Ε.Θ.Α. Εργοστασίου Αράξου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 37/12.6.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2007

Δ.Α. 14/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2006

Σ.Σ.Ε. (1.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α Εργοστασίου Αράξου (Συμπληρωματική της από 29.12.2005 Σ.Σ.Ε.)

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2005

Σ.Σ.Ε. (29.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2004

Σ.Σ.Ε. (22.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α Εργοστασίου Αράξου

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου)
Go to top