Σωματείο Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής

Περιγραφή:

Δ.Α. 14/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Eργ. 5/27.4.10)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2001

Σ.Σ.Ε. (28.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών - Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Αντλιών Σκυροδέματος περιοχής Ν. Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2000

Σ.Σ.Ε. (12.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών χειριστών και βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος Ν.Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 1999

Σ.Σ.Ε. (21.4.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 1997

Σ.Σ.Ε.(4.4.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και οδηγών-χειριστών αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και των βοηθών τους που εργάζονται στην περιοχή του Ν.Αττικής

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Σωματείο Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής
Go to top