Σωματείο Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής

Περιγραφή:

Δ.Α. 14/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Eργ. 5/27.4.10)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2009

Δ.A. 12/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων με ή χωρίς μαλακτήρα σκυροδέματος και των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών αυτών στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2008

ΔΑ 30/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2007

Σ.Σ.Ε. (3.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2006

Σ.Σ.Ε. (23.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Σωματείο Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής
Go to top