Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/16.4.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47830/2314/1.7.2008 (ΦΕΚ Β 1375/15.7.2008) Υποχρεωτική από: 20.2.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top