Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(26.4.2024) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 10/28.5.2024
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αρτοποιείων 2023

Σ.Σ.Ε. (31.5.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

Ηλεκτρολόγων καταστημάτων 2023

Σ.Σ.Ε. (22.5.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας.

Ηλεκτρολόγων καταστημάτων 2021

Σ.Σ.Ε. (18.2.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας.

 

Αρτοποιείων 2021

Σ.Σ.Ε. (26.5.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος
Go to top