Συμμετοχή του ΟΜΕΔ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ILO, στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Τορίνο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των Μεσολαβητών και Διαιτητών του ΟΜΕΔ στο πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Building effective labour dispute prevention and resolution systems, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ILO - που έλαβε χώρα στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο, ITC-ILO - στο Τορίνο, την εβδομάδα 21-25 Νοεμβρίου 2022.

Οι Μεσολαβητές και Διαιτητές του Ο.ΜΕ.Δ. είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε επίκαιρα ζητήματα και βέλτιστες πρακτικές στα πεδία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της επίλυσης συγκρούσεων στις εργασιακές σχέσεις.

Το εντατικό πρόγραμμα, με εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς, αλλά και η αλληλεπίδραση με συμμετέχοντες από διαφορετικά οικονομικά και θεσμικά περιβάλλοντα, συντέλεσε στην εποικοδομητική εκπαίδευση των Μεσολαβητών & Διαιτητών και την εξωστρέφεια του ΟΜΕΔ.

Η συμμετοχή του ΟΜΕΔ στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας και τεχνικής υποστήριξης του ILO, με θέμα την υποστήριξη του λειτουργικού εκσυγχρονισμού της Επιθεώρησης Εργασίας και των υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ., και χρηματοδοτείται από την DG REFORM.

 

 

Go to top