Διαγνωστικών κέντρων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 40/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα διαγνωστικά κέντρα και στα ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 34/22.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10113/13.1.2004 (ΦΕΚ Β 23/14.1.2004) Υποχρεωτική από: 22.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top