Ηλεκτρολόγοι ανελκυστήρων 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.2.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας

 

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 9/8.4.2021
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 49754/13.7.2021 (ΦΕΚ Β 3277/26.7.2021) Υποχρεωτική από: 26.7.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top