Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. 24.5.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 14/9.6.2021
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 59438/22.6.2022 (ΦΕΚ Β 3354/29.6.2022). Υποχρεωτική από: 29-6-2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top