Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. 29.7.2022 Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023

 

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 18/29.7.2022
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 73375/2.8.2022 (ΦΕΚ Β 4137/3.8.2022). Υποχρεωτική από: 3-8-2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top