Φυλάκων Δημοσίου 1999

Περιγραφή: 

ΔΑ 43/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων – νυκτοφυλάκων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 29/20.7.1999
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top