Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 18/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/29.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12157/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1252/8.9.2006) Υποχρεωτική από: 29.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top