Εμπορικών επιχειρήσεων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Αργία Καθαρής Δευτέρας)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 9/18.2.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top