Εμπορικών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.7.2008) για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 103/5.8.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 69041/3230/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2137/15.10.2008) Υποχρεωτική από: 5.8.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top