Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ: 34/25.6.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26991/2205/9.9.2009 (ΦΕΚ Β 1977/10.9.2009) Υποχρεωτική από: 25.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top