Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου - Λασιθίου 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 9/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητών και Θερμαστών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 1/22.4.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 407/65/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 18.8.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top