Διαγνωστικών κέντρων 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.7.2009) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας για το έτος 2009

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/13.7.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 31186/2678/2.11.2009 (ΦΕΚ Β 2321/5.11.2009) Υποχρεωτική από: 13.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top