Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2009

Περιγραφή: 

ΔΑ 17/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/8.7.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 25216/2058/6.8.2009 (ΦΕΚ Β 1847/3.9.2009) Υποχρεωτική από: 8.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top