Ξεναγών όλης της χώρας 2009

Περιγραφή: 

ΣΣΕ(28.7.2009)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας (ΠΟΕΤ)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Απασχ:47/29.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top