Δημόσιο (προσωπικό) 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 26/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας για το έτος 2008

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 16/23.7.09)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top