Δημόσιο (προσωπικό) 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 17/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 17/8.6.10)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top