Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2012-2013(14.5.2013)

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 4/14.5.2013)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top