Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κω 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.4.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/27.4.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top