Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(3.8.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2018 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 15/6.8.2018
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Σημείωση: 

1. Προσχώρηση του Συνδικάτου Εργαζομένων στους ΟΤΑ νομού Μαγνησίας στην από 3.8.2018 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)», με Π.Κ. 15/6.8.2018 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης. (Π.Κ. 21/16.11.2018)

2. Προσχώρηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) στην από 3.8.2018 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)», με Π.Κ. 15/6.8.2018 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης. (Π.Κ. 20/13.11.2018)

Go to top