Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.40/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών τυπογράφων όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες, πλην των ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:25/19.9.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top