Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2014

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(1.8.2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2013 (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας:10/1.8.2014
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top