Ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.2.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 2/18.2.2019
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 24869/1507/31.5.2019 (ΦΕΚ Β 2167/7.6.2019). Υποχρεωτική από 7.6.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Σημείωση: 

Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Go to top