Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/19.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11335/681/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2008

Σ.Σ.Ε. (7.10.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2006

Σ.Σ.Ε. (23.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (28.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2002

Σ.Σ.Ε. (28.11.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Χειριστών κλπ. και Τεχνικών μέσων σχολών όλης της Χώρας (τριετής)

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων
Go to top