Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε (26.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/10.6.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 56271/2607/30.7.2008 (ΦΕΚ Β 1520/1.8.2008) Υποχρεωτική από: 10.6.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2006

Σ.Σ.Ε (5.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2004

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, (Τεχνικών) Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2002

Σ.Σ.Ε. (6.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτρονικών πτυχιούχων ανωτέρων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2001

Σ.Σ.Ε. (19.2.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών)
Go to top