Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(22.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΟΣΕΤΕΕ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:52/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11309/655/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2009

Δ.A. 43/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ισχύει και για το έτος 2010)

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2008

Δ.Α. 46/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2008

Σ.Σ.Ε. (3.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ΑΕΙ και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι μέλη της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (διετής) (ΟΣΕΤΕΕ)

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2007

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 36/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Go to top