Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στον Ο.ΜΕ.Δ.

Ο Οργανισμός, παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητες του, έχει καθιερώσει την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία υλοποιούνται πανελλαδικά, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όσων προσκαλούνται να τα παρακολουθήσουν.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ο.ΜΕ.Δ. απευθύνεται σε εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, μέλη αναγνωρισμένων επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και σε στελέχη φορέων όπως τα κατά τόπους Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και, τέλος, σε εκπροσώπους άλλων Οργανισμών της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με στόχο την αναβάθμιση του Κοινωνικού Διαλόγου και την αξιοποίηση της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης, με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ομαλή πορεία των εργασιακών σχέσεων στο σημερινό διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Τα ανωτέρω επιδιώκονται μέσω ενημέρωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ο.ΜΕ.Δ. και αναζητήσεων πάνω στα θέματα:

  1. Αποστολή του Ο.ΜΕ.Δ. και καλύτερη γνωριμία με τις Υπηρεσίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας που προσφέρει.
  2. Εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα άμεσης επικαιρότητας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαιτέρως σημαντικά για τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις.
  3. Συνεχής ενημέρωση του Σώματος Μεσολαβητών - Διαιτητών πάνω στην ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και πρακτική, καθώς και στα συστήματα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που εφαρμόζονται στο αναδιαμορφούμενο εθνικό και υπερεθνικό πεδίο.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης :
 
Ώρες λειτουργίας: 9:30 - 16:30
Τηλ : 210 8814922 (εσωτ. 2614)
Go to top