Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.6.2021) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2021

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 16/1.7.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.)
Go to top