Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(2.1.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.(Υπουργείου Εργασίας):1/20.1.2017
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (25.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (16.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών πτυχιούχων επίβλεψης και βοηθών και μαθητευομένων καθώς και των ραδιοηλεκτρολόγων που είναι κάτοχοι αντιστοίχων πτυχίων και αδειών εργασίας, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Τροποποιητική της από 25.4.2000 Σ.Σ.Ε.)

Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2000

Δ.Α. 15/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε ηλεκτροτεχνουργεία, ηλεκτρολογικά καταστήματα, πλοία, οικοδομές κ.λ.π. όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2000

Σ.Σ.Ε. (23.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας
Go to top