Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(2.1.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.(Υπουργείου Εργασίας):1/20.1.2017
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε. (31.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, μαθητευόμενων ηλεκτρονικών, βοηθών τεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης  που απασχολούνται στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 1996

Σ.Σ.Ε.(18.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων , τεχνικά γραφεία κλπ όλης της χώρας
 

Ηλεκτροτεχνιτών δημοσίου 1996

Δ.Α. 16/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, και  ΟΤΑ όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας
Go to top