Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.3.2005) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Επιβατικών και Αγοραίων Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 110/14.11.2005
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2002

Σ.Σ.Ε. (1.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας
(Τροποποιητική της από 28.5.2002 Σ.Σ.Ε.)

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2002

Δ.Α. 14/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών πωλητών όλης της χώρας

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2002

Σ.Σ.Ε. (28.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2001

Σ.Σ.Ε. (12.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ)
Go to top