Παγκρήτιο Σωματείο επί Συμβάσει Υπαλλήλων ΥΠΠΟ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (13.5.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών- Μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/13.5.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες Κρήτης) 2004

Σ.Σ.Ε. (20.2.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών- Μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες Κρήτης) 2003

Δ.Α. 10/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών- μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείου Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρήτης) 2000

Σ.Σ.Ε. (9.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της Κρήτης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Παγκρήτιο Σωματείο επί Συμβάσει Υπαλλήλων ΥΠΠΟ
Go to top