Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 24/6.5.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2003

Σ.Σ.Ε. (25.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2001

Σ.Σ.Ε. (24.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για το έτος 2000

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)
Go to top