Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (25.10.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας.

 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:22/5.12.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2006

Σ.Σ.Ε. (23.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας (διετής)

Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2004

Δ.Α. 24/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων των κάθε είδους Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Σιδηροβιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (30.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2004

Σ.Σ.Ε. (28.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βοηθών Τεχνιτών και Τεχνιτών Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας - Πολύτιμων Μετάλλων και Ωρολογοποιίας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ)
Go to top