Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισμού

Περιγραφή:

ΔΑ 19/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (έναρξη ισχύος:1/1/2009)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 30/26.1.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 2004

Σ.Σ.Ε. (31.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 2003

Σ.Σ.Ε. (4.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 1999

Σ.Σ.Ε. (16.9.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 1997

Σ.Σ.Ε.(28.2.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολουμένου στο Υπουργείο Πολιτισμού εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισμού
Go to top