Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών Η ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 117/23.9.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φυλάκων Δημοσίου 2002

Σ.Σ.Ε. (25.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων - φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Φυλάκων Βιομηχανίας 2001

Σ.Σ.Ε. (19.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (Διορθωτική της από 14.07.2000 Σ.Σ.Ε.)

Φυλάκων Δημοσίου 2001

Σ.Σ.Ε. (14.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων Νυκτοφυλάκων και θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Φυλάκων Βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (14.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών Η ΕΝΩΣΗ
Go to top