Σωματείο Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π.

Περιγραφή:

Δ.Α. 16/2010 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ.Υπ.Εργασίας 7/4.5.10)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2005

Δ.Α. 4/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων Παιδαγωγών και Βοηθών Παιδαγωγών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2004

Δ.Α. 11/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Παιδαγωγών και Βοηθών Παιδαγωγών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία, της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2003

Δ.Α. 12/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2002

Δ.Α. 5/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων

Σελίδες

Εγγραφή στο Σωματείο Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π.
Go to top