Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)

Περιγραφή:

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 2/2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

Πράξη Κατάθεσης:
Δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων 2004

Σ.Σ.Ε. (7.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2004

Σ.Σ.Ε. (17.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων- μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ-ΕΣΗΕΑ) (διετής)

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2003

Σ.Σ.Ε. (23.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς εθνικής εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ - ΕΣΗΕΑ)

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2002

Σ.Σ.Ε. (20.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επί συμβάσει εξαρτημενης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένων δημοσιογράφων - συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που εργάζονται στους τηλεοπτικούςσταθμούς μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)
Go to top