Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

Περιγραφή:

ΔΑ 42/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 21/29.9.10)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 1418/121/25.12.2011 (ΦΕΚ Β 276/20.2.2011) Υποχρεωτική από: 29.9.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2007

Δ.Α. 32/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 2007

ΔΑ 19/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2006

Δ.Α. 13/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2005

Δ.Α. 12/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)
Go to top