Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 15/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τουριστικών συνοδών που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Eργ. 6/30.4.10)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών όλης της χώρας 1998

Σ.Σ.Ε. (3.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας (ΠΟΕΤ)

Τουριστικών Γραφείων 1997

Σ.Σ.Ε.(24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της χώρας

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1997

Σ.Σ.Ε.(11.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην της Κρήτης.

Τουριστικών Γραφείων 1996

Σ.Σ.Ε.(1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ)
Go to top