Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 51/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 27/23.11.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Γεν/κη Συν/δια Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας (ΕΕΔΕ), Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ), Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού, Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών, Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, Σύνδεσμος Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 2005

Σ.Σ.Ε. (25.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 2004

Δ.Α. 39/2004 για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2004

Δ.Α. 11/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Παιδαγωγών και Βοηθών Παιδαγωγών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία, της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2003

Δ.Α. 12/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ)
Go to top