Πανελλήνιος Σύνδεσμος (Ένωση ) Ναυτικών Πρακτόρων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτικών Πρακτορειών και Γραφείων Ταξιδίων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 130/23.11.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε. (30.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(23.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος (Ένωση ) Ναυτικών Πρακτόρων
Go to top