Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αμαξωμάτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 40/26.11.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αμαξωμάτων πλαίσια 2000

Σ.Σ.Ε. (4.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανιών κατασκευής Πλαισίων Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της χώρας (διετής)

Αμαξωμάτων πλαίσια 1996

Σ.Σ.Ε. (11.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων  και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της χώρας

Αμαξωμάτων πλαίσια 1998

.Σ.Ε. (10.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αμαξωμάτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων
Go to top